Reference MCS Informatika


Neki od naših zadovoljnih korisnika:

Čakom

ČAKOM

Čakovec

List Međimurje

Čakovec

Centar za kulturu

Čakovec

Ured državne uprave

Varaždin

Međimurska županija

Čakovec

DGU

u Zagrebu

Čateks

Čakovec

Komrad

Bihać

Međimurske Novine

Čakovec

Ljekarna

Čakovec

Zavod za javno zdrvstvo Međimurske županije

Čakovec

Međimurje Graditeljstvo

Čakovec